Ponieważ ta strona jest hostowana we Francji, podlega ona prawu francuskiemu.

W P.N.Y Technologies Europe ("PNY") traktujemy ochronę danych osobowych niezwykle poważnie. Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób, w jaki PNY ("PNY", "my" lub "nasz") gromadzi, wykorzystuje i ujawnia Państwa informacje. Poniżej znajdują się wytyczne, których przestrzegamy w celu ochrony Państwa danych osobowych.

I - Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Informacje, które PNY gromadzi na temat użytkownika:

W zależności od produktów i usług, z których korzystasz, zbieramy różne rodzaje danych osobowych.

 

 • Informacje, które dostarczasz: Zbieramy dane osobowe, które podajesz (takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika lub adres e-mail), jeśli korzystasz z naszych produktów i usług, rejestrujesz się na stronie pnypartnerhub.eu, wypełniasz prośbę o pomoc techniczną, kontaktujesz się z nami, uczestniczysz w ofertach promocyjnych lub zapisujesz się na newsletter lub listę mailingową.
 • Informacje o korzystaniu z naszych usług i produktów: Jeśli odwiedzasz nasze strony internetowe, możemy zbierać informacje o rodzaju urządzenia, z którego korzystasz, unikalnym identyfikatorze urządzenia, adresie IP komputera, systemie operacyjnym, rodzaju przeglądarki internetowej, z której korzystasz, informacje o użytkowniku, informacje analityczne, informacje o przeglądarce, informacje podsumowujące sesję, atrybuty plików oraz informacje o lokalizacji pochodzące z i dotyczące komputerów, telefonów lub innych urządzeń, na których możesz zainstalować lub uzyskać dostęp do naszych produktów lub usług. Niektóre z tych informacji możemy zbierać automatycznie. W takim przypadku nasz personel może korzystać z systemów GPS, Państwa adresu IP lub innych technologii w celu określenia przybliżonej lokalizacji Państwa urządzenia, aby umożliwić nam udoskonalenie naszych produktów i usług.
 • Informacje od osób trzecich: Możemy gromadzić informacje dostarczane przez strony trzecie, w tym partnerów biznesowych i agencje marketingowe. Informacje te mogą obejmować Twoje dane kontaktowe, które są dostarczane przez partnerów biznesowych, gdy uczestniczymy we wspólnych programach marketingowych lub co-brandingowych, jak również Twój adres IP lub informacje o Twojej lokalizacji uzyskane od dostawców usług, które pozwalają nam oferować produkty i usługi odpowiednie dla Twojej lokalizacji, a także informacje z Twoich sieci społecznościowych w celu potwierdzenia korzystania przez Ciebie z produktów od nas lub Twojej autoryzacji dostępu do naszych produktów lub usług.

 

W jaki sposób PNY wykorzystuje Państwa dane osobowe:

Firma PNY gromadzi, przetwarza i określa sposób przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach swojej funkcji administratora przetwarzania w następujących celach:

 • Przetwarzanie i spełnianie Twoich próśb, dostarczanie, ulepszanie i rozwijanie naszych produktów i usług: Wykorzystujemy dane osobowe, aby pomóc nam w dostarczaniu, ulepszaniu i rozwijaniu naszych produktów, usług i reklam.
 • Komunikowanie się z Państwem: Na Państwa prośbę i pod warunkiem uzyskania Państwa uprzedniej wyraźnej zgody, my (lub jakikolwiek inny podmiot PNY lub jakikolwiek agent działający w imieniu podmiotów PNY) prześlemy Państwu informacje na temat naszych różnych produktów i usług lub innych produktów lub usług, które mogą Państwa zainteresować. Informacje te mogą obejmować system alertów dotyczących aktualizacji produktów, ofert specjalnych, zaktualizowanych informacji oraz innych produktów i usług PNY. Jeśli nie chcą już Państwo otrzymywać powiadomień drogą elektroniczną w celach marketingowych, prosimy o kontakt z nami, aby można było usunąć Państwa z listy subskrybentów.
 • Dostarczanie i ocena reklam i usług ukierunkowanych: Pod warunkiem uzyskania Państwa wcześniejszej wyraźnej zgody, możemy wykorzystywać dane osobowe w celu dostosowania Państwa doświadczeń z naszymi produktami i usługami oraz określenia skuteczności naszych kampanii promocyjnych.
 • Promowanie bezpieczeństwa: Wykorzystujemy dane osobowe, aby pomóc w weryfikacji kont i aktywności użytkowników, a także w promowaniu bezpieczeństwa, na przykład poprzez sprawdzanie pod kątem oszustw i badanie podejrzanych lub potencjalnie nielegalnych działań lub naruszeń naszych warunków i zasad lub polityki. Przetwarzanie to opiera się na uzasadnionym interesie, który mamy, aby pomóc zwiększyć bezpieczeństwo naszych produktów i usług.

 

II-COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

Strony internetowe PNY wykorzystują pliki "cookies" (plik o ograniczonym rozmiarze, zazwyczaj składający się z liter i cyfr, wysyłany przez serwer internetowy do pliku cookie przeglądarki znajdującej się na dysku twardym komputera), które umożliwiają korzystanie z funkcji przeglądania stron internetowych. Te "ciasteczka" mają na celu wyłącznie umożliwienie lub ułatwienie komunikacji za pomocą środków elektronicznych i są ściśle niezbędne do świadczenia usługi komunikacji online.

Użytkownik może usunąć lub odrzucić pliki cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub urządzenia, ale w niektórych przypadkach może to wpłynąć na możliwość korzystania z naszych produktów i usług.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje na niej Polityka prywatności i Warunki korzystania z usług Google.

III - UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe o Tobie (takie jak imię i nazwisko, adres i numer telefonu) lub o Twoim zamówieniu i produktach, które zakupiłeś, nie będą przekazywane ani sprzedawane żadnej organizacji zewnętrznej w celach marketingowych lub akwizycyjnych bez Twojej zgody.

Usługodawcy

Dzielimy się danymi osobowymi z firmami, które świadczą usługi w naszym imieniu, takie jak firma hostująca stronę internetową; usługi wiadomości elektronicznych; marketing; sponsorowanie losowań, konkursów i innych promocji; audyty; przetwarzanie płatności; przetwarzanie zamówień klientów; analiza danych; usługi wsparcia klienta; badania i ankiety dotyczące zadowolenia klientów; oraz inne usługi, które pomagają w sprzedaży naszych produktów i usług. Firmy te są zobowiązane do ochrony Twoich informacji i mogą znajdować się w każdym miejscu, w którym pracujemy.

Firmy siostrzane

Państwa informacje mogą być udostępniane innym podmiotom, agentom lub partnerom PNY, którzy realizują usługi dla PNY, takim jak dostawcy usług PNY, podwykonawcy komercyjni i instytucje finansowe. W stosownych przypadkach firma PNY zapewni, że informacje te będą wykorzystywane w związku z usługami, które strony te wykonują dla firmy PNY oraz że informacje te będą utrzymywane w tajemnicy. PNY może przekazywać Państwa dane osobowe do firm siostrzanych w Stanach Zjednoczonych, takich jak PNY Technologies, Inc. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych podczas ich przekazywania do Stanów Zjednoczonych, ustaliliśmy zasady umowne z naszymi siostrzanymi firmami w Stanach Zjednoczonych.

Zgodność z prawem i bezpieczeństwo

Firma PNY ujawni Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z tym, co jest przewidziane lub dozwolone przez obowiązujące prawo, jeśli zostanie to nakazane lub wymagane przez sąd lub organ rządowy, a także jeśli będzie to konieczne w każdej jurysdykcji, lub w celu zapewnienia, że jesteśmy w zgodzie z naszymi zobowiązaniami prawnymi.

Możemy ujawnić dane osobowe, jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe dla celów bezpieczeństwa narodowego, dla zgodności z przepisami prawa lub innych kwestii o znaczeniu publicznym.

Możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie jest uzasadnione i konieczne dla ochrony naszych praw i podjęcia dostępnych nam działań prawnych, dla egzekwowania naszych ogólnych warunków, dla zbadania oszustwa lub dla ochrony naszych działań lub naszych użytkowników.

 

IV-WŁASNE PRAWA

Podejmujemy uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są dokładne, kompletne i aktualne. W zależności od miejsca zamieszkania, przysługują Państwu opisane poniżej prawa.

 • Prawo dostępu: mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, że Państwa dane osobowe są lub nie są przetwarzane oraz do uzyskania informacji dotyczących Państwa.
 • Prawo do sprostowania: masz prawo do sprostowania wszelkich niedokładnych lub niekompletnych informacji na Twój temat.
 • Prawo do wycofania zgody: w przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, mogą Państwo wycofać zgodę, której udzieliliście na przetwarzanie.
 • Prawo ograniczenia przetwarzania: masz prawo do zawieszenia przetwarzania danych osobowych na czas przeprowadzania kontroli lub jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych.
 • Prawo do decydowania o wytycznych regulujących losy Twoich danych po Twojej śmierci.
 • Prawo do usunięcia lub zapomnienia: masz prawo do uzyskania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących powodów: (i) dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane; (ii) wycofujesz zgodę na przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania; (iii) sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych i nie ma ważnego uzasadnionego powodu, aby Twoje dane były przetwarzane; (iv) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem; (v) dane muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego.
 • Prawo do przenoszenia danych: mają Państwo prawo do uzyskania danych osobowych, które dostarczyli Państwo w ustrukturyzowanym formacie lub mogą Państwo poprosić firmę PNY o przesłanie ich do innego podmiotu przetwarzającego. Prawo to ma zastosowanie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub w celu wykonania umowy oraz jeśli odbywa się przy użyciu zautomatyzowanych procesów.
 • Prawo do złożenia skargi do Krajowej Komisji Informatyki i Wolności Obywatelskich (CNIL): mają Państwo prawo do złożenia skargi do CNIL, jeśli uważają Państwo, że firma PNY nie wypełnia swoich obowiązków zgodnie z wymogami przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Oznacza to, że mają Państwo prawo dostępu do gromadzonych przez nas danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania. Możesz również w każdej chwili sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub ograniczyć to przetwarzanie. Masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym i standardowym formacie.

W celu ochrony poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych możemy poprosić Państwa o informacje, które pozwolą nam potwierdzić Państwa tożsamość i prawo do dostępu do tych informacji, a także wyszukać i dostarczyć Państwu przechowywane przez nas dane osobowe.

Możesz skontaktować się z nami, aby skorzystać ze swoich praw. Odpowiemy na Twój wniosek w rozsądnym terminie, a w każdym przypadku w terminie krótszym niż 30 dni.

 

V STRONY INTERNETOWE I USŁUGI OSÓB TRZECICH

Nasze produkty, usługi i strony internetowe mogą zawierać linki lub środki umożliwiające dostęp do stron internetowych, produktów i usług osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki wdrożone przez te osoby trzecie w celu ochrony prywatności ani za informacje lub treści zawarte w ich produktach i usługach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji, które zbieramy. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności wszelkich stron trzecich przed skorzystaniem z ich witryn internetowych, produktów lub usług.

 

VI - BEZPIECZEŃSTWO, INTEGRALNOŚĆ I PRZECHOWYWANIE INFORMACJI

Należy podjąć środki ostrożności w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do produktów PNY, informacji o koncie oraz komputerów i innych urządzeń. Jeżeli uważają Państwo, że bezpieczeństwo Państwa konta lub Państwa danych osobowych zostało naruszone, prosimy o niezwłoczny kontakt. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa, poinformujemy Państwa niezwłocznie, jak również odpowiednie władze, jeśli będziemy do tego zobowiązani przez prawo.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane oraz przez minimalny czas przechowywania wymagany przez obowiązujące przepisy prawa w szczególności przepisy prawa cywilnego i handlowego.

Dane osobowe mogą być archiwizowane poza okresem przechowywania opisanym powyżej w celu spełnienia obowiązku prawnego dotyczącego przechowywania danych lub dochodzenia praw na drodze sądowej.

 

VII-Zmiany

Wszelkie nieistotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu zaktualizowanej Polityki prywatności. W przypadku istotnych zmian, opublikujemy wyraźne powiadomienie o zmianach przed ich wejściem w życie lub powiadomienie zostanie wysłane bezpośrednio do Ciebie. Jeśli nie zgadzasz się ze zmienioną Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z naszych produktów lub usług i skontaktowanie się z nami w celu zamknięcia ewentualnie utworzonego konta.

 

VIII-Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub jej realizacji, możesz wysłać e-mail do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres: dpo@pny.eu. Możesz również napisać do nas na następujący adres:

ZAC du Phare

9 rue Joseph Cugnot

33700 Mérignac

Francja

 

Copyright © 2020 PNY Technologies Europe. Tous droits réservés.