Bu site Fransa'da barındırıldığı için Fransız yasalarına tabidir.

P.N.Y Technologies Europe ("PNY") olarak kişisel verilerin korunmasını son derece ciddiye alıyoruz. Bu Gizlilik Politikası, PNY'nin ("PNY", "biz" veya "bizim") bilgilerinizi nasıl topladığını, kullandığını ve ifşa ettiğini açıklamaktadır. Lütfen kişisel bilgilerinizi korumak için izlediğimiz yönergeleri aşağıda bulabilirsiniz.

I-Kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılması

PNY'nin sizin hakkınızda topladığı bilgiler:

Kullandığınız ürün ve hizmetlere bağlı olarak, çeşitli türlerde kişisel bilgiler toplarız.

 

 • Sağladığınız bilgiler: Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullandığınızda, pnypartnerhub.eu'ya kaydolduğunuzda, bir teknik destek talebini doldurduğunuzda, bizimle iletişime geçtiğinizde, promosyon tekliflerine katıldığınızda veya bir haber bültenine veya posta listesine kaydolduğunuzda sağladığınız kişisel bilgileri (adınız, kullanıcı adınız veya e-posta adresiniz gibi) toplarız.
 • Hizmetlerimizin ve ürünlerimizin kullanımı hakkında bilgiler: Web sitelerimizi ziyaret ederseniz, kullandığınız cihazın türü, cihazınızın benzersiz kimliği, bilgisayarınızın IP adresi, işletim sisteminiz, kullandığınız İnternet tarayıcısının türü, kullanıcı bilgileri, analitik bilgiler, tarayıcı bilgileri, oturum özeti bilgileri, dosya öznitelikleri ve ürünlerimizi veya hizmetlerimizi yükleyebileceğiniz veya bunlara erişebileceğiniz bilgisayarlardan, telefonlardan veya diğer cihazlardan gelen ve bunlarla ilgili konum bilgileri hakkında bilgi toplayabiliriz. Bu bilgilerin bazılarını otomatik olarak toplayabiliriz. Böyle bir durumda personelimiz, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmemize olanak sağlamak amacıyla cihazınızın yaklaşık konumunu belirlemek için GPS sistemlerini, IP adresinizi veya diğer teknolojileri kullanabilir.
 • Üçüncü taraf bilgileri: İş ortakları ve pazarlama ajansları dahil olmak üzere üçüncü taraflarca sağlanan bilgileri toplayabiliriz. Bu bilgiler, ortak pazarlama veya ortak markalama programlarına katıldığımızda iş ortakları tarafından sağlanan iletişim bilgilerinizin yanı sıra IP adresinizi veya bulunduğunuz yere uygun ürün ve hizmetler sunmamızı sağlayan hizmet sağlayıcılardan elde edilen konum bilgilerinizi ve bizden ürün kullanımınızı veya ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili erişim yetkinizi onaylamak için sosyal ağlarınızdan gelen bilgileri içerebilir.

 

PNY kişisel bilgilerinizi nasıl kullanır?

PNY, işleme sorumlusu sıfatıyla kişisel bilgilerinizi aşağıdaki amaçlarla toplar, işler ve nasıl işleyeceğini belirler:

 • Taleplerinizi işleme almak ve karşılamak, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi tedarik etmek, iyileştirmek ve geliştirmek: Kişisel bilgileri, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve reklamlarımızı sağlamamıza, iyileştirmemize ve geliştirmemize yardımcı olmak için kullanırız.
 • Sizinle iletişim kurmak: Bizden talep etmeniz halinde ve önceden açık izninize tabi olarak, biz (veya başka bir PNY kuruluşu veya PNY kuruluşları adına çalışan herhangi bir temsilci) size çeşitli ürünlerimiz ve hizmetlerimiz veya ilginizi çekebilecek diğer ürünler veya hizmetler hakkında bilgi göndereceğiz. Bu bilgiler ürün güncellemeleri, özel teklifler, güncellenmiş bilgiler ve diğer PNY ürünleri ve hizmetleri hakkında bir uyarı sistemi içerebilir. Pazarlama amacıyla artık e-posta ile bildirim almak istemiyorsanız, abone listesinden çıkarılabilmeniz için lütfen bizimle iletişime geçin.
 • Reklam ve hedefli hizmetlerin sağlanması ve değerlendirilmesi: Önceden açık izninize tabi olarak, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili deneyiminizi özelleştirmek ve tanıtım kampanyalarımızın etkinliğini belirlemek için kişisel bilgileri kullanabiliriz.
 • Güvenliği teşvik etmek: Kişisel bilgileri, kullanıcıların hesaplarını ve faaliyetlerini doğrulamaya yardımcı olmanın yanı sıra, örneğin dolandırıcılığı kontrol ederek ve şüpheli veya potansiyel olarak yasa dışı faaliyetleri veya hüküm ve koşullarımızın veya politikalarımızın ihlallerini araştırarak güvenliği artırmak için kullanırız. Bu işleme, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin güvenliğini artırmaya yardımcı olma konusundaki meşru menfaatimize dayanmaktadır.

 

II-COOKIES VE BENZERİ TEKNOLOJİLER

PNY İnternet siteleri, tarama işlevini sağlayan "çerezler" (internet sunucusu tarafından bilgisayarınızın sabit diskinde bulunan tarayıcının çerez dosyasına gönderilen, genellikle harf ve rakamlardan oluşan sınırlı boyutta dosya) kullanır. Bu "çerezlerin" tek amacı elektronik yollarla iletişime izin vermek veya kolaylaştırmaktır ve çevrimiçi iletişim hizmetinin sağlanması için kesinlikle gereklidir.

Tarayıcınızın veya cihazınızın ayarlarını kullanarak çerezleri silebilir veya reddedebilirsiniz, ancak bazı durumlarda bu, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.

Bu site reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları geçerlidir.

III-KİŞİSEL BİLGİLERİN AÇIKLANMASI

Sizinle ilgili (adınız, adresiniz ve telefon numaranız gibi) veya siparişiniz ve satın aldığınız ürünlerle ilgili kişisel bilgiler, izniniz olmadan pazarlama veya reklam amacıyla herhangi bir dış kuruluşa iletilmeyecek veya satılmayacaktır.

Hizmet sağlayıcılar

Kişisel bilgileri, Web sitesi barındırma şirketi; elektronik mesajlaşma hizmetleri; pazarlama; çekiliş, yarışma ve diğer promosyonların sponsorluğu; denetimler; ödemelerin işlenmesi; müşteri siparişlerinin işlenmesi; veri analizi; müşteri destek hizmetleri; araştırma ve müşteri memnuniyeti anketleri ve ürün ve hizmetlerimizin satışına yardımcı olan diğer hizmetler gibi bizim adımıza hizmet veren şirketlerle paylaşıyoruz. Bu şirketler bilgilerinizi korumakla yükümlüdür ve çalıştığımız herhangi bir yerde bulunabilirler.

Kardeş şirketler

Bilgileriniz, PNY hizmet sağlayıcıları, ticari alt yükleniciler ve finans kuruluşları gibi PNY için hizmetler yürüten diğer PNY kuruluşları, temsilcileri veya ortakları ile paylaşılabilir. Uygun olduğu şekilde PNY, bilgilerin bu tarafların PNY için gerçekleştirdiği hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılmasını ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayacaktır. PNY, kişisel bilgilerinizi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki PNY Technologies, Inc. gibi kardeş şirketlere aktarabilir. Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarıldığında kişisel bilgileriniz için yeterli koruma sağlamak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kardeş şirketlerimizle sözleşme kuralları belirledik.

Yasal uyumluluk ve güvenlik

PNY kişisel bilgilerinizi yalnızca yürürlükteki yasaların öngördüğü veya izin verdiği şekilde, bir mahkeme veya resmi bir makam tarafından emredilmesi veya istenmesi halinde ve her bir yargı alanında gerekmesi halinde veya yasal yükümlülüklerimize uymamızı sağlamak için ifşa edecektir.

İfşanın ulusal güvenlik, yasalara uygunluk veya kamusal öneme sahip diğer konular için gerekli veya uygun olduğuna inanırsak kişisel bilgileri ifşa edebiliriz.

Ayrıca, iyi niyetle, ifşanın haklarımızı korumak ve bizim için mevcut olan yasal işlemleri yapmak, genel hüküm ve koşullarımızı uygulamak, dolandırıcılığı araştırmak veya faaliyetlerimizi veya kullanıcılarımızı korumak için makul ve gerekli olduğunu düşünürsek kişisel bilgileri ifşa edebiliriz.

 

IV-SİZİN HAKLARINIZ

Kişisel bilgilerinizin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlamak için makul adımlar atıyoruz. Nerede yaşadığınıza bağlı olarak, aşağıda açıklanan haklara sahipsiniz.

 • Erişim hakkı: kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğine ve sizinle ilgili bilgilerin sağlanıp sağlanmayacağına dair onay alma hakkına sahipsiniz.
 • Düzeltme hakkı: Hakkınızdaki yanlış veya eksik bilgilerin düzeltilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
 • İzninizi geri çekme hakkı: İzne dayalı olarak gerçekleştirilen işleme faaliyeti için verdiğiniz izni geri çekebilirsiniz.
 • İşlemenin sınırlandırılması kanunu: Bir denetim gerçekleştirilirken kişisel verilerin işlenmesinin askıya alınması veya işlemenin yasa dışı olması ancak kişisel verilerin silinmesine karşı çıkmanız hakkına sahipsiniz.
 • Ölümünüzden sonra verilerinizin akıbetini düzenleyen kurallara karar verme hakkı.
 • Kaldırılma veya unutulma hakkı: Aşağıdaki nedenlerden herhangi birinin geçerli olması halinde kişisel verilerinizin kaldırılmasını isteme hakkına sahipsiniz: (i) verilerin toplanma amaçları için artık gerekli olmaması; (ii) işleme izninizi geri çekmeniz ve işleme için başka bir yasal dayanak olmaması; (iii) kişisel verilerinizin işlenmesine karşı çıkmanız ve verilerinizin işlenmesi için zorlayıcı bir meşru neden olmaması; (iv) verilerin işlenmesinin yasa dışı olması; (v) yasal bir yükümlülüğe uymak için verilerin silinmesi gerekmesi.
 • Taşınabilirlik hakkı: Sağladığınız kişisel verileri yapılandırılmış bir formatta alma hakkına sahipsiniz veya PNY'den bunları başka bir işleme yöneticisine göndermesini isteyebilirsiniz. Bu yasa, işleme sizin izninize veya bir sözleşmenin ifasına dayanıyorsa ve otomatik süreçler kullanılarak gerçekleştiriliyorsa geçerlidir.
 • Ulusal Bilgi Teknolojileri ve Sivil Özgürlükler Komisyonu'na (CNIL) şikayette bulunma hakkı: PNY'nin kişisel verilerin korunmasına ilişkin yönetmelikler uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmediğini düşünüyorsanız CNIL'e şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Bu, topladığımız kişisel bilgilere erişme, bunları düzeltme veya kaldırma hakkına sahip olduğunuz anlamına gelir. Ayrıca istediğiniz zaman kişisel bilgilerinizin gelecekte işlenmesine karşı çıkabilir veya bu tür işlemeyi kısıtlayabilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi yapılandırılmış ve standart bir formatta alma hakkına sahipsiniz.

Kişisel bilgilerinizin gizliliğini ve güvenliğini korumak amacıyla, sizden kimliğinizi ve bu bilgilere erişim hakkınızı teyit etmemize ve sakladığımız kişisel bilgileri aramamıza ve size sunmamıza olanak tanıyan bilgiler isteyebiliriz.

Haklarınızı kullanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Talebinize makul bir süre içinde ve her durumda 30 günden daha kısa bir süre içinde yanıt vereceğiz.

 

V-ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE HİZMETLERİ

Ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve Web sitelerimiz üçüncü taraf web sitelerine, ürünlerine ve hizmetlerine erişim için bağlantılar veya araçlar içerebilir. Bu üçüncü tarafların gizliliği korumak için uyguladıkları uygulamalardan veya ürün ve hizmetlerinin bilgi veya içeriğinden sorumlu değiliz. Bu gizlilik politikası yalnızca topladığımız bilgiler için geçerlidir. Web sitelerini, ürünlerini veya hizmetlerini kullanmadan önce üçüncü tarafların gizlilik politikalarını okumanızı şiddetle tavsiye ederiz.

 

VI-BİLGİLERİN GÜVENLİĞİ, BÜTÜNLÜĞÜ VE SAKLANMASI

PNY ürünlerinize, hesap bilgilerinize, bilgisayarlarınıza ve diğer cihazlarınıza yetkisiz erişime karşı önlem almalısınız. Hesabınızın veya kişisel bilgilerinizin güvenliğinin tehlikeye girdiğini düşünüyorsanız lütfen derhal bizimle iletişime geçin. Bir güvenlik ihlali durumunda sizi ve kanunen yapmamız gerekiyorsa ilgili makamları derhal bilgilendireceğiz.

Kişisel verileriniz, toplandıkları amaçları tamamlamak için gerekli olan süre boyunca ve özellikle medeni ve ticari mevzuat olmak üzere yürürlükteki yasaların gerektirdiği minimum saklama süresi boyunca saklanır.

Kişisel veriler, saklama ile ilgili yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek veya mahkemede bir hak iddia etmek için yukarıda açıklanan saklama süresinin ötesinde arşivlenebilir.

 

VII-Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikasında önemli olmayan herhangi bir değişiklik, güncellenmiş bir Gizlilik Politikasının yayınlanmasından hemen sonra yürürlüğe girer. Önemli değişiklikler olması durumunda, yürürlüğe girmeden önce değişiklikler hakkında açık bir bildirim yayınlayacağız veya doğrudan size bir bildirim gönderilecektir. Revize edilen Gizlilik Politikasını kabul etmiyorsanız, lütfen ürünlerimizi veya hizmetlerimizi kullanmayın ve oluşturmuş olabileceğiniz herhangi bir hesabı kapatabilmek için bizimle iletişime geçin.

 

VIII-Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası veya uygulanması hakkında herhangi bir sorunuz varsa, Kişisel Verilerin Korunması Müdürüne aşağıdaki adresten e-posta gönderebilirsiniz: dpo@pny.eu. Ayrıca bize aşağıdaki adresten de yazabilirsiniz:

ZAC du Phare

9 rue Joseph Cugnot

33700 Mérignac

Fransa

 

Telif Hakkı © 2020 PNY Technologies Europe. Tüm haklar saklıdır.